Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling en aanbieding tussen Huidtherapie Cure & Care en u als cliënt. Huidtherapie Cure & Care behoud zich het recht om de voorwaarden ten alle tijden aan te kunnen passen.

 

Inspanningen

Huidtherapie Cure & Care zal ervoor zorgen dat alle behandelingen zorgvuldig en professioneel worden uitgevoerd en zal de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging en/of aanvulling van de behandeling.

 

Afspraken

De cliënt dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak, telefonisch of via de mail te annuleren of te verplaatsten. Indien u als cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Huidtherapie Cure & Care 50% van het afgesproken bedrag van de behandeling in rekening.

 

Indien u 5 minuten of meer te laat bent, dan zal de afspraak in overleg met u verkort of verplaatst worden. Dit in verband met andere afspraken.

 

Huidtherapie Cure & Care moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 werkdag voorafgaand aan de afspraak, melden bij de cliënt.

 

Betalingen

Huidtherapie Cure & Care vermeld alle prijzen van de behandelingen zichtbaar in de praktijk en op de website. De prijzen van producten worden alleen vermeld in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling te voldoen middels een contante betaling of middels een pin transactie.

 

Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen van te voren gemeld aan de cliënt via de website, via Social Media en via de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn alleen geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

Aansprakelijkheid

Huidtherapie Cure & Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, etc. Dit dient de cliënt voorafgaand aan een behandeling bekend te zijn bij Huidtherapie Cure & Care.

 

Huidtherapie Cure & Care is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verliest van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

                                              
Garantie

Huidtherapie Cure & Care geeft de cliënt 7 dagen garantie op producten, mits de producten ongeopend en in de originele verpakking geretourneerd worden. De garantie vervalt indien de verpakking geopend is en/of de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt zijn. Huidtherapie Cure & Care geeft geen garantie op behandelingen.

 

Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk netjes te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien een cliënt zich, na waarschuwingen, onbehoorlijk blijft gedragen, heeft Huidtherapie Cure & Care het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren.                                                                                   

 

Beschadiging en diefstal

Huidtherapie Cure & Care heeft het recht om een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en/of producten beschadigd. Huidtherapie Cure & Care meldt diefstal bij de politie.