Privacyverklaring

 

Privacyverklaring Huidtherapie Cure & Care 

Huidtherapie Cure & Care, gevestigd aan de Anjertuin 18 – 2662 DE Bergschenhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

Inhoud

v  Privacy beleid. 

v  Contactgegevens.

v  Persoonsgegevens die worden verwerkt.

v  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

v  Doel van verwerking persoonsgegevens.

v  Geautomatiseerde verwerking. 

v  Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard. 

v  Delen van persoonsgegevens met derden. 

v  Cookies, of vergelijkbare technieken. 

v  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

v  Beveiliging persoonsgegevens.  

v  Inwerkingtreding.

  

Privacy beleid Huidtherapie Cure & Care

Huidtherapie Cure & Care is een bedrijf voor het uitvoeren van huidtherapeutische en schoonheidsbehandelingen in Bergschenhoek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van privacygevoelige informatie ofwel persoonsgegevens. Huidtherapie Cure & Care vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens worden bij Huidtherapie Cure & Care zorgvuldig verwerkt. Dit betekent onder andere dat Huidtherapie Cure & Care:

v  Vermeld voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt.

v  Het verzamelen van de persoonsgegevens zal beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de geleverde diensten.

v  Alleen met uw toestemming uw gegevens zal verwerken.

v  Uw gegevens niet doorspeelt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van diensten of wanneer dit wettelijk verplicht is.

v  U de mogelijkheid geeft om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Contactgegevens

Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met Huidtherapie Cure & Care opnemen via onderstaande contactgegevens.

v  E-mail: info@huidtherapiecureandcare.nl

v  Website: www.huidtherapiecureandcare.nl

v  Telefoonnummer: 0621196701

 

Persoonsgegevens die Huidtherapie Cure & Care verwerkt

Huidtherapie Cure & Care verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt aan Huidtherapie Cure & Care. Onderstaand vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

v  Voor- en achternaam.

v  Geslacht.

v  Geboortedatum.

v  BSN nummer.

v  Adresgegevens.

v  Telefoonnummer.

v  E-mailadres.

v  Beroep.

v  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door het contactformulier in te vullen op deze website.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Huidtherapie Cure & Care verwerkt

Huidtherapie Cure & Care verwerkt de onderstaande bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

v  Uw gezondheid: medische geschiedenis, medicijngebruik, allergieën, oogaandoeningen (i.v.m. wimperextensions en wimperlifting).

v  Eventuele gezondheidsgegevens door middel van het intakeformulier.

v  Voor- en na foto’s van de behaalde resultaten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Huidtherapie Cure & Care uw persoonsgegevens

Huidtherapie Cure & Care verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen.

v  Het afhandelen van uw betaling.

v  U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze diensten uit te kunnen voeren.

v  Om goederen en diensten bij u af te leveren.

v  Om afspraken met u in te kunnen plannen.

v  Huidtherapie Cure & Care verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

v  Voor- en na foto’s om te voortgang van de behandelingen te monitoren. Voor- en na foto’s kunnen, na uw toestemming, worden gedeeld op Social Media.

 

De grondslag van Huidtherapie Cure & Care is het uitvoeren van de overeenkomst door middel van behandelingen in het belang van de cliënt. Dit alles met uw toestemming.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Huidtherapie Cure & Care neemt geen, op geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat Huidtherapie Cure & Care hier tussen zit.

 

Hoe lang bewaart Huidtherapie Cure & Care uw persoonsgegevens

Huidtherapie Cure & Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dank strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Huidtherapie Cure & Care bewaart uw persoonsgegevens tot 2 jaar na de laatste behandeling. Uw financiële gegevens, die onder de administratie-eisen van de belastingdienst vallen, worden 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Huidtherapie Cure & Care verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, waar Huidtherapie Cure & Care gebruik van maakt

Huidtherapie Cure & Care gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Huidtherapie Cure & Care gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Hierdoor kan Huidtherapie Cure & Care de website optimaliseren.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te treken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huidtherapie Cure & Care en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat uw een verzoek kunt indienen om de uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huidtherapiecureandcare.nl.

 

Huidtherapie Cure & Care reageert zo snel mogelijk, met een maximum van 4 weken, op uw verzoek. Huidtherapie Cure & Care wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouden, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveiligt Huidtherapie Cure & Care uw persoonsgegevens

Huidtherapie Cure & Care neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed of onvoldoende beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door middel van een e-mail naar info@huidtherapiecureandcare.nl.

 

Inwerktreding

Deze privacyverklaring treedt in werking op 14 mei 2018.