Klachtenprocedure

 

Huidtherapie Cure & Care vindt het zeer belangrijk om behandelingen van hoge kwaliteit te leveren. Het is dan ook van groots belang dat u tevreden bent over de geleverde kwaliteit van de behandelingen. Het opstellen van een behandelplan wordt geheel in overleg met u en uw wensen gedaan. Helaas kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. In dit geval is het belangrijk om uw klacht en/of verbeterpunt aan Huidtherapie Cure & Care kenbaar te maken. Dit geeft Huidtherapie Cure & Care de gelegenheid en kans om uw klacht te verhelpen en om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

 

In veel gevallen kan uw behandeld specialist uw klacht en/of verbeterpunt direct verhelpen als u vertelt waarover u niet tevreden bent of wat u graag anders zou willen zien bij een volgende behandeling. Als u het moeilijk vindt om uw behandeld specialist rechtstreeks te benaderen voor uw klacht en/of verbeterpunt, dan kunt uw klacht en/of verbeterpunt ook indienen via de mail naar info@huidtherapiecureandcare.nl. Uw klacht en/of verbeterpunt zal geregistreerd worden en wordt binnen 5 werkdagen behandeld. Er zal contact met u worden opgenomen om uw klacht en/of verbeterpunt verder te bespreken.

 

Klachtenloket Paramedici

Wanneer u er met Huidtherapie Cure & Care niet uitkomt, wordt u doorgestuurd naar het Klachtenloket Paramedici. De klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u een formulier met duidelijke uitleg. Mocht u vragen hebben of mocht u er niet uitkomen dan is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

 

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht en kan helpen bij het formuleren van de klacht en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen 2 weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Binnen uiterlijk 6 weken zal de zorgverlener een reactie en/of oplossing geven over de geuite klacht.

 

Geschillencommissie

Als de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld onbevredigend voor u is, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. De geschillencommissie staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, voor zowel de zorgverlener als voor u. Ook het indienen van een geschil gaat via de website van het Klachtenloket Paramedici.

 

Voor vragen of meer informatie over het Klachtenloket Paramedici:

v  E-mail: info@klachtenloketparamedici.nl

v  Telefoon: 030 3100929